Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Referada

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Izvođači nastave
Ime i prezime
Dunja Aljinović
Josipa Antekolović
Laura Bačani
Uroš Barudžija
Gordan Bedeković
Sanja Bernat Gazibara
Gordana Bilić
Šime Bilić
Vječislav Bohanek
Sibila Borojević Šoštarić
Ana Brcković
Tomislav Brenko
Zlatko Briševac
Vladislav Brkić
Marcel Burić
Marko Cvetković
Toni Čvrljak
Mario Dobrilović
Dubravko Domitrović
Željko Duić
Goran Durn
Karim El Sabeh
Branimir Farkaš
Ivana Filipan
Karmen Fio Firi
Karmen Fio Firi
Ivo Galić
Vesnica Garašić
Nediljka Gaurina-Međimurec
Anton Glanz
Andrea Gmajnički
Anamarija Grbeš
Marijan Herak
Karolina Herceg
Vjekoslav Herceg
Marija Horvat
Lidia Hrnčević
Michaela Hrušková - Hasan
Petar Hrženjak
Antonia Jaguljnjak Lazarević
Lucija Jukić
Ema Jurkin
Frankica Kapor
Josipa Kapuralić
Daria Karasalihović Sedlar
Danica Kenjereš
Ivica Kisić
Mario Klanfar
Iva Kolenković Močilac
Tomislav Korman
Sonja Koščak Kolin
Zoran Kovač
Nikolina Kovačević
Biljana Kovačević Zelić
Zdenko Krištafor
Martin Krkač
Dalibor Kuhinek
Trpimir Kujundžić
Željka Kurelec
Tomislav Kurevija
Jasminka Lažnjak
Amalia Lekić Brettschneider
Snježana Lubura Strunjak
Hrvoje Lukačić
Gabrijela Ljubek
Marija Macenić
Tanja Mališ
Tomislav Malvić
Ana Maričić
Martina Markan Zahirović
Darko Matešić
Bojan Matoš
Ivan Medved
Igor Medved
Snježana Mihalić Arbanas
Petar Mijić
Marta Mileusnić
Zoran Nakić
Karolina Novak Mavar
Jasna Orešković
Carla Pansini
Jelena Parlov
Borivoje Pašić
Davor Pavelić
Ivica Pavičić
Krešimir Pavlić
Ivor Perković
Dario Perković
Luka Perković
Dubravka Pleše
Kristijan Posavec
Rajna Rajić
Vedran Rubinić
David Rukavina
Stanko Ružičić
Bruno Saftić
Marina Samardžija
Indramani Sharma
Katarina Simon
Tatjana Slaviček
Ivan Smajla
Duje Smirčić
Ivan Sobota
Ivan Sondi
Mario Sraka
Siniša Stanković
Muhamed Sućeska
Vinko Škrlec
Zrinka Štih
Franjo Šumanovac
Neven Tadej
Vanja Točaković
Bruno Tomljenović
Želimir Veinović
Josipa Velić
Zrinka Vidović-Tisanić
Nikola Vištica
Igor Vlahović
Anja Vrbaški
Helena Vučenović
Hrvoje Vukošić
Domagoj Vulin
Katarina Žbulj
Opis kolegija