Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Karolina
Prezime
Novak Mavar

Naziv kolegija
(2023./2024.) Accidental Risk Assessment Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Biofuels Production Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Decommissioning of Oil and Gas Facilities Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Deep Well Injection of Petroleum Engineering Waste Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Ekonomika i poslovno upravljanje u rudarstvu Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Ekonomika rudarstva Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Gospodarenje energijom Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Gospodarenje otpadom iz naftnog rudarstva Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Poslovno upravljanje Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Postupanje s otpadom iz naftnog rudarstva Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Postupanje s otpadom iz naftnog rudarstva Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Postupanje s otpadom iz naftnog rudarstva Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Procjena rizika akcidentnih situacija Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Procjena rizika akcidentnih situacija Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Proizvodnja biogoriva Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Proizvodnja i pretvorba energije Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Referada Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Trajno napuštanje rudarskih objekata Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u duboke bušotine Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Waste Management in Petroleum Engineering Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Zbornica Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet