Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Lucija
Prezime
Jukić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Business Management Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Ekonomika naftnog rudarstva Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Ekonomska ocjena projekata Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Energetska tržišta Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Karakterizacija i modeliranje PVT ponašanja fluida Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Menadžment ležišta i praćenje proizvodnih podataka Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Poslovno upravljanje Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Poslovno upravljanje Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Project Economic Evaluation Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Project Management Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Projektiranje razrade ležišta ugljikovodika Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Referada Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Reservoir Management and Production Data Logging Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Secondary Methods in Reservoir Engineering Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Sekundarne metode razrade ležišta ugljikovodika Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Upravljanje projektima Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Višefazni protok u poroznoj stijeni Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Zbornica Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet