Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Duje
Prezime
Smirčić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Applied Mineralogy and Petrology Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Istraživanje facijesa i modeli taložnih okoliša ND1 Facijesi i taložni modeli klastita Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Istraživanje facijesa i modeli taložnih okoliša ND1 Facijesi i taložni modeli klastita Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Istraživanje facijesa i modeli taložnih okoliša ND3 Principi korelacije facijesa Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Istraživanje facijesa i modeli taložnih okoliša ND3 Principi korelacije facijesa Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Metode istraživanja sedimenata Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Petrologija s geologijom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Petrologija s geologijom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Petrologija sedimenata Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Referada Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Referada Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Sedimentologija Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Stručna praksa Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Taložni sustavi vodonosnika Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Zbornica Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet