Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Igor
Prezime
Medved

Naziv kolegija
(2023./2024.) Aktivnosti u akvatoriju Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Aktivnosti u akvatoriju Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Deep Well Injection of Petroleum Engineering Waste Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Design and Drilling of Directional Wells Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Gospodarenje otpadom iz naftnog rudarstva Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Ljetna praksa Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Opremanje i održavanje bušotina 1 Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Opremanje i održavanje bušotina 2 Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Postupanje s otpadom iz naftnog rudarstva Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Postupanje s otpadom iz naftnog rudarstva Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Postupanje s otpadom iz naftnog rudarstva Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Projektiranje i izrada usmjerenih bušotina Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Projektiranje opremanja i održavanja bušotina Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Referada Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Tehnika izrade bušotina 1 Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u duboke bušotine Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Well Completion and Workover Design Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Zbornica Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet