Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tomislav
Prezime
Kurevija

Naziv kolegija
(2023./2024.) Applied Thermogeology and Shallow Geothermal Potential Resources Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Crude Oil and Derivatives Market and Trading Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Enhanced Geothermal Systems and Revitalization of Deep Wells as Energy Resources Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Exploration and Exploitation of Geothermal Reservoirs Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Geotermalne elektrane i centralizirani toplinski sustavi Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Geothermal Power Plants and District Heating Systems Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Iskorištavanje geotermijskih ležišta Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Iskorištavanje geotermijskih ležišta Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Iskorištavanje geotermijskih ležišta Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Iskorištavanje podzemnih voda Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Istraživanje i eksploatacija geotermalnih ležišta Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Menadžment ležišta i praćenje proizvodnih podataka Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Napredni geotermalni sustavi i revitalizacija dubokih bušotina u energetske svrhe Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Osnove ležišnog inženjerstva Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Primijenjena termogeologija Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Primijenjena termogeologija Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Primijenjena termogeologija Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Primijenjena termogeologija i plitki geotermalni potencijal Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Racionalizacija razrade ležišta nafte i plina Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Racionalizacija razrade ležišta nafte i plina Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Razrada ležišta fluida Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Razrada plitkih i dubokih geotermalnih ležišta Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Razrada plitkih i dubokih geotermalnih ležišta Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Referada Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Reservoir Management and Production Data Logging Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Secondary Methods in Reservoir Engineering Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Sekundarne metode razrade ležišta ugljikovodika Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Tržište nafte i naftnih derivata Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Vođenje i upravljanje energetskim sustavima Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Zbornica Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet