Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Domagoj
Prezime
Vulin

Naziv kolegija
(2023./2024.) Enhanced Recovery Methods Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Fizika ležišta fluida Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Inženjerska statistika Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Inženjerska statistika Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Karakterizacija i modeliranje PVT ponašanja fluida Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Karakterizacija ležišnih stijena i fluida za modeliranje protoka Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Karakterizacija ležišnih stijena i fluida za modeliranje protoka Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Laboratory Analysis of Petrophysical Properties Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Ležišna simulacija Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Metode povećanja iscrpka Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Multiphase Flow in Porous Rock Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Osnovna svojstva ležišnih stijena i fluida Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Petrofizikalne laboratorijske analize Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Podzemno skladištenje plina i energije Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Projektiranje razrade ležišta ugljikovodika Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) PVT Characterization of Reservoir Fluids Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) PVT karakterizacija ležišnih fluida Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Racionalizacija razrade ležišta nafte i plina Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Racionalizacija razrade ležišta nafte i plina Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Referada Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Reservoir Simulation Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Stručna praksa Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Underground Storage of Gas and Energy Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Višefazni protok u poroznoj sredini Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Višefazni protok u poroznoj stijeni Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Zbornica Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet