Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Katarina
Prezime
Žbulj

Naziv kolegija
(2023./2024.) Corrosion and Corrosion Protection in Petroleum Engineering Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Izrada bušotina i proizvodnja nafte i plina Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Korozija i zaštita od korozije u naftnom rudarstvu Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Ljetna praksa Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Natural Gas Processing Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Oil and Gas Transportation and Storage Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Osnove sigurnosti na radu Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Potrošnja i skladištenje energenata Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Priprema plina za transport Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Referada Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Sabiranje i transport nafte i plina 1 Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Sabiranje i transport nafte i plina 2 Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Transport i skladištenje nafte i plina Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Uvod u geotehnologiju Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Zbornica Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet