Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Martin
Prezime
Krkač

Naziv kolegija
(2023./2024.) Daljinska istraživanja i monitoring u inženjerskoj geologiji Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Daljinska istraživanja i monitoring u inženjerskoj geologiji Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Geohazardi Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Inženjerska geologija Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Inženjerska geologija Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Inženjerska geologija 1 Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Inženjerska geologija 2 Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Inženjerskogeološki modeli Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Inženjerskogeološki modeli Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Inženjerskogeološko kartiranje Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Inženjerskogeološko kartiranje Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Inženjerskogeološko zoniranje i prognostičke karte geohazarda Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Inženjerskogeološko zoniranje i prognostičke karte geohazarda Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Karakterizacija inženjerskogeoloških jedinica Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Karakterizacija inženjerskogeoloških jedinica Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Monitoring u inženjerskoj geologiji Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Referada Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Stručna praksa Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(2023./2024.) Zbornica Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet