Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Referada

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Gabriela Bagić
Klara Barić
Dalibor Bedeković
Đani Benčić
Božidar Benko
Aleksandra Bensa
Lucija Blašković
Mihaela Blažinkov
Borka Bobovec
Igor Bogunović
Nataša Bokan
Andreja Brigić
Mihaela Britvec
Dragan Bubalo
Ivica Budor
Sonja Butula
Romana Caput-Jogunica
Klaudija Carović-Stanko
Marija Cerjak
Bogdan Cvjetković
Lepomir Čoga
Krešimir Čopec
Vlatka Čubrić Čurik
Ino Čurik
Nadica Dobričević
Alen Džidić
Janja Filipi
Ramona Franić
Jelena Gadže
Dubravko Gajski
Ante Galić
Vesnica Garašić
Ana Gavrilović
Gordon Gilja
Zoran Grgić
Ivo Grgić
Dinka Grubišić
Jerko Gunjača
Ivanka Habuš Jerčić
Lari Hadelan
Mirjana Herak Ćustić
Ines Hrdalo
Stjepan Husnjak
Ante Ivanković
Zlatko Janječić
Željko Jukić
Žana Jukić
Ana Kaić
Samir Kalit
Tomislav Karažija
Danijel Karolyi
Ivica Kisić
Goran Kiš
Gabrijela Kišiček
Antun Kostelić
Igor Kovačev
Lovorka Kovačić
Damir Kovačić
Lidija Kozačinski
Bernard Kozina
Vinko Kozumplik
Hrvoje Kutnjak
Josip Leto
Aleksandar Lukić
Zoran Luković
Edi Maletić
Mladen Maradin
Daniel Matulić
Aleksandar Mešić
Nataša Mikulec
Tihomir Miličević
Ana Mrđa
Mirna Mrkonjić Fuka
Ivan Mustać
Mario Njavro
Marija Pecina
Marko Petek
Jasna Pintar
Marina Piria
Stjepan Pliestić
Miroslav Poje
Petra Posedel Šimović
Saša Prđun
Marko Radeljić
Iva Rechner Dika
Krešimir Salajpal
Sanja Sikora
Stjepan Sito
Stanko Stergaršek
Darko Strugačevac
Lidija Svečnjak
Ivan-Krešimir Svetec
Irena Šapić
Zlatko Šatović
Ante Šiljeg
Ivan Širić
Željko Španjol
Marina Štambuk
Nenad Tomašić
Hrvoje Tomić
Mihaela Tomić
Snježana Topolovec-Pintarić
Darko Uher
Marko Vinceković
Neven Voća
Sandra Voća
Aleš Vokurka
Marina Vranić
Renata Waldgoni
Slaven Zjalić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Željko Andabaka
Goran Andlar
Branka Aničić
Kristina Batelja Lodeta
Renata Bažok
Darija Bendelja Ljoljić
Darija Bilandžija
Nikola Bilandžija
Sandro Bogdanović
Snježana Bolarić
Krešimir Bošnjak
Anita Bošnjak Mihovilović
Vladimir Brajković
Marina Brčić
Marina Bubalo Kovačić
Jasminka Butorac
Ines Carović
Maja Čačija
Tajana Čop
Marija Ćaćić
Sanja Ćurković
Iva Dolenčić Špehar
Valentino Držaić
Ivan Dugan
Dubravka Dujmović Purgar
Boris Duralija
Marija Duvnjak
Edyta Đermić
Sanja Fabek Uher
Maja Ferenčaković
Lana Filipović
Vilim Filipović
Dubravko Filipović
Andrija Finka
Goran Fruk
Tanja Gotlin Čuljak
Martina Grdiša
Nataša Hulak
Ana-Marija Jagatić Korenika
Nenad Jalšenjak
Mihael Janječić
Tomislav Jemrić
Ana Jeromel
Mateja Jež Rogelj
Danijela Jungić
Josip Juračak
Ivan Juran
Slaven Jurić
Slaven Jurić
Vanja Jurišić
Sanja Kajić
Joško Kaliterna
Monika Kamenečki
Marko Karoglan
Jasminka Karoglan Kontić
Ante Kasap
Nikolina Kelava Ugarković
Snježana Kereša
Kristina Kljak
Biserka Kolarec
Miljenko Konjačić
Ivica Kos
Tihana Kovačićek
Tajana Krička
Kristina Krklec
Mihael Kušen
Mihael Kušen
Boris Lazarević
Darija Lemić
Ivica Ljubičić
Dubravko Maćešić
Dubravka Mandušić
Zvjezdana Marković
Katarina Martinko
Luna Maslov Bandić
Katarina Matan
Marijana Matek Sarić
Ana Matin
Željka Mesić
Milan Mesić
Marin Mihaljević Žulj
Ornella Mikuš
Ana Milanović-Litre
Boro Mioč
Aneta Mudronja Pletenac
Marina Ninčević
Vesna Očić
Valentina Odorčić
Gabrijel Ondrašek
Nevena Opačić
Ivana Pajač Živković
Mateja Pećina
Ivan Pejić
Aleksandra Perčin
Petra Pereković
Anamarija Peter
Laura Pismarović
Milan Poljak
Milan Pospišil
Ana Pospišil
Tatjana Prebeg
Darko Preiner
Zvonimir Prpić
Sanja Radman
Tena Radočaj
Ivana Rajnović
Jelena Ramljak
Marija Romić
Davor Romić
Vedran Rubinić
Toni Safner
Martina Skendrović Babojelić
Mario Sraka
Domagoj Stupić
Zlatko Svečnjak
Branka Šakić Bobić
Dragica Šalamon
Hrvoje Šarčević
Tomislav Šarić
Maja Šćepanović
Ivana Šestak
Jana Šic Žlabur
Zoran Šikić
Iva Šikuten
Dubravko Škorput
Valentina Šoštarčić
Ivan Špelić
Nikica Šprem
Mirna Švob
Marina Tomić Maksan
Dora Tomić Reljić
Tea Tomljanović
Nina Toth
Milna Tudor Kalit
Filip Varga
Marcela Velfl
Monika Vidak
Antonio Viduka
Helena Virić Gašparić
Ivana Vitasović Kosić
Ivan Vnučec
Darko Vončina
Marko Vuković
Marko Vuković
Željka Zgorelec
Monika Zovko
Magdalena Zrakić Sušac
Dora Zurak
Vesna Židovec
Opis kolegija