Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Biserka
Prezime
Kolarec

Naziv kolegija
(2019./2020.) Business Statistics I Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Business Statistics I Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Kvantitativne metode za ekonomske analize Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Linearno programiranje u ekonomskim analizama Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Linearno programiranje u ekonomskim analizama Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Matematika Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Matematika Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Matematika 1 Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Matematika 1 Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Matematika 2 Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Poslovna statistika 1 Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Poslovna statistika 1 Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Poslovna statistika II Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Primijenjene matematičke metode Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Quantitative methods for agriculture and environment science Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Statistics Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Uvod u poslovnu matematiku Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Uvod u poslovnu matematiku Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet