Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tomislav
Prezime
Šarić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Akvakultura Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
(2023./2024.) Akvakultura Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
(2023./2024.) BIP program Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
(2023./2024.) Bolesti i zaštita zdravlja akvatičkih organizama Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
(2023./2024.) Kvantitativne metode u agronomiji Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
(2023./2024.) Mediteransko stočarstvo Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2023./2024.) Osnove anatomije i fiziologije domaćih životinja Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
(2023./2024.) Referada Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
(2023./2024.) Referada Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2023./2024.) Stočarstvo Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
(2023./2024.) Tradicijski proizvodi Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
(2023./2024.) Uvod u znanstveni rad i akademsko pisanje Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
(2023./2024.) Zaštita zdravlja domaćih životinja Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
(2023./2024.) Završni ispit/Završni rad Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
(2023./2024.) Zbornica Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu