Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Renata
Prezime
Bažok

Naziv kolegija
(2023./2024.) Applied entomology Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2023./2024.) Dizajniranje i analiza pokusa u zaštiti bilja Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2023./2024.) Dobra istraživačka praksa u fitomedicini Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2023./2024.) Insects as food and feed Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2023./2024.) Natural enemies and principles of biological control Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2023./2024.) Nova sredstva i metode suzbijanja kukaca Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2023./2024.) Osnove fitomedicine Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2023./2024.) Osnove fitomedicine Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2023./2024.) Plant pest management Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2023./2024.) Poljoprivredno savjetodavstvo u fitomedicini Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2023./2024.) Primjenjena entomologija Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2023./2024.) Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2023./2024.) Referada Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2023./2024.) Strategije održivog suzbijanja štetnika Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2023./2024.) Zaštita ratarskih kultura od štetočinja Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2023./2024.) Zaštita ratarskih kultura od štetočinja Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2023./2024.) Zoocides Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2023./2024.) Zoocides Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2023./2024.) Zoocidi Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2023./2024.) Zoocidi Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2023./2024.) Zoocidi Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet