Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Renata
Prezime
Bažok

Naziv kolegija
(2019./2020.) Applied entomology Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Diplomski rad - Fitomedicina Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Dizajniranje i analiza pokusa u zaštiti bilja Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Dobra istraživačka praksa u fitomedicini Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Fitofarmacija s ekotoksikologijom Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Natural enemies and principles of biological control Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Nova sredstva i metode suzbijanja kukaca Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Osnove fitomedicine Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Osnove fitomedicine Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Plant pest management Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Primjenjena entomologija Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Zaštita ratarskih kultura od štetočinja Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Zaštita ratarskih kultura od štetočinja Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Završni rad - Fitomedicina Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Zoocides Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Zoocides Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Zoocidi Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2019./2020.) Zoocidi Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet