Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ornella
Prezime
Mikuš

Naziv kolegija
(2022./2023.) Agrarna i ruralna politika 1 Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2022./2023.) Agrarna i ruralna politika 1 Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2022./2023.) Agrarna i ruralna politika 2 Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2022./2023.) Agrarna i ruralna politika 2 Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2022./2023.) Agri-environmental law and policy Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2022./2023.) Europska unija i zajednička poljoprivredna politika Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2022./2023.) Europska unija i zajednička poljoprivredna politika Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2022./2023.) Fondovi EU i ruralni razvoj Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2022./2023.) Održivi razvoj mediteranske poljoprivrede Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2022./2023.) Okolišna politika i ruralna područja Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2022./2023.) Poljoprivredno savjetodavstvo i komunikacije Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2022./2023.) Poljoprivredno savjetodavstvo u fitomedicini Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2022./2023.) Zadrugarstvo i poslovno povezivanje u agrobiznisu Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2022./2023.) Zadrugarstvo i poslovno povezivanje u agrobiznisu Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2022./2023.) Zadrugarstvo i strategija okrupnjavanja ekonomske strukture Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
(2022./2023.) Zakonodavstvo u agrobiznisu Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet