Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Mirjana
Prezime
Telebuh

Naziv kolegija
(2023./2024.) Fizikalni čimbenici u terapiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Fizikalni čimbenici u terapiji - PA Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Fizikalni čimbenici u terapiji IZV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Fizioterapija III - IZV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Fizioterapija III - PA Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Fizioterapija III - RE Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Fizioterapija u neurologiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Fizioterapija u neurologiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Fizioterapijske vještine Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Gerontofizioterapija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Gerontofizioterapija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Inkluzivni dizajn i ergonomija u radnoj terapiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Klinička praksa u neurofizioterapiji I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Klinička praksa u neurofizioterapiji I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Klinička praksa u neurofizioterapiji II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Klinička praksa u neurofizioterapiji II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Kliničke vježbe III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Kliničke vježbe III - IZV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Kliničke vježbe IV - IZV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Motorička kontrola i motoričko učenje - MKMU Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Neurofizioterapija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Neurofizioterapija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Radna terapija s osobama starije životne dobi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Specifične metode procjene u neurofizioterapiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Specifične metode procjene u neurofizioterapiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Tehnike facilitacije-IZV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Tehnike facilitacije-RED Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet