Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Klinička praksa u neurofizioterapiji I

Vrsta studija
Stručni diplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Opis kolegija
Klinička primjena fizioterapijske procjene osoba nakon moždanog udara i osoba s kraniocerebralnim ozljedama, fizioterapijska procjena osoba s Mb. Parkinsonom i osoba s multiplom sklerozom, fizioterapijska procjena osoba sa ozljedama leđne moždine, fizioterapijska procjena osoba s perifernim lezijama i osoba s neuromišićnim bolestima. Primjena postupaka i testova za procjenu poremećaja funkcije SŽS-a: procjena tonusa, procjena selektivnog pokreta, procjena posturalnih reakcija, procjena kompenzatornih i asociranih reakcija. Timska suradnja u cjelovitoj procjeni neuroloških bolesnika. Fizioterapijska procjena nedonoščadi, djece s neuro-razvojnim odstupanjima, pulmološkim stanjima i bolestima, neuro-mišićnim bolestima, perifernim lezijama živaca, neuropsihijatrijskim poremećajima. Primjena postupaka i testova za procjenu tonusa, refleksne aktivnosti, automatskih posturalnih reakcija, kompenzacija, aktivnosti svakodnevnog života i sposobnosti senzoričke integracije pedijatrijskog bolesnika. Timska suradnja u cjelovitoj procjeni pedijatrijskih bolesnika.