Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Klinička praksa u neurofizioterapiji II

Vrsta studija
Stručni diplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Opis kolegija
Klinička primjena fizioterapijske procjene, intervencije i evaluacije u neurološkoj fizioterapiji: fizioterapijska procjena i mogućnosti tretmana osoba nakon moždanog udara i osoba s kraniocerebralnim ozljedama, fizioterapijska procjena i mogućnosti tretmana osoba s Mb. Parkinsonom i osoba s multiplom sklerozom, fizioterapijska procjena i mogućnosti tretmana osoba s ozljedama leđne moždine, fizioterapijska procjena i mogućnosti tretmana osoba s lezijama perifernih živaca i osoba s neuromišićnim bolestima. Uloga i zadaci fizioterapeuta u cjelovitoj rehabilitaciji neuroloških bolesnika. Uloga i zadaci ostalih članova tima u cjelovitoj rehabilitaciji neuroloških bolesnika. Klinička primjena fizioterapijske procjene, intervencije i evaluacije kod stanja i bolesti koje utječu na normalni senzomotorički razvoj djeteta: fizioterapijska procjena i mogućnosti tretmana nedonoščadi, fizioterapijska procjena i mogućnosti tretmana djece s neuro-razvojnim odstupanjima, pulmološkim stanjima i bolestima, fizioterapijska procjena i mogućnosti tretmana djece s neuro-mišićnim bolestima i perifernim lezijama živaca, fizioterapijska procjena i mogućnosti tretmana djece s neuropsihijatrijskim poremećajima. Uloga i zadaci fizioterapeuta u cjelovitoj (re)habilitaciji pedijatrijskih bolesnika. Uloga i zadaci ostalih članova tima u cjelovitoj (re)habilitaciji pedijatrijskih bolesnika.