Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Neurofizioterapija

Vrsta studija
Stručni diplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Izvođači nastave
Ime i prezime
Mirjana Telebuh
Opis kolegija
Uloga neurofizioterapije u liječenju djece i osoba s poremećajima, bolestima i ozljedama središnjeg i perifernog živčanog sustava. Osobitosti i sastavnice fizioterapijskog procesa: fizioterapijska procjena i interpretacija rezultata procjene, postavljanje ciljeva i planiranje fizioterapijske intervencije. Fizioterapijski koncepti koji se koriste u dječjoj neurofizioterapiji: teorijske postavke, razvoj, principi i postupci primjene: neuro-razvojnog tretmana po Bobath konceptu; rane kineziološke dijagnostike i terapije po Vojti; programa senzoričke integracije; Halliwick koncepta; Petö koncepta. Fizioterapijski koncepti koji se koriste neurofizioterapiji odraslih osoba: teorijske postavke, razvoj, principi i postupci primjene: Bobath koncepta za odrasle osobe s oštećenjem središnjeg živčanog sustava. Osobitosti fizioterapijske procjene, planiranje i primjena fizioterapijske intervencije kod osoba s posljedicama cerebrovaskularnog inzulta, Parkinsonovom bolešću, poremećajima balansa, stečenim ozljedama mozga, kroničnim i degenerativnim neurološkim stanjima, pedijatrijskim neurološkim stanjima, ozljedama leđne moždine. Kritička analiza i usporedba neurofizioloških, kinezioloških, biomehaničkih i bihevioralnih aspekata različitih modela fizioterapije neuroloških bolesnika. Evaluacija učinkovitosti terapijskih pristupa temeljem analize aktualne literature i analiza slučaja. Razvoj i direktna primjena terapijskih protokola u konkretnim kliničkim situacijama.