Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Lada
Prezime
Perković

Naziv kolegija
(2023./2024.) Ekološka psihologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Gerontologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Gerontologija - IZVANREDNI Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Gerontologija - REDOVNI Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacije u zdravstvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacijske vještine Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacijske vještine Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacijske vještine [FT izv.] Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacijske vještine [FT red.] Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacijske vještine [SE izv.] Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacijske vještine [SE red.] Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacijske vještine MLD izvanredni 2023 Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacijske vještine RG Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacijske vještine_radna terapija 2023 Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Odabrane teme iz psihologije_2022 Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Rad s grupom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Razvojna psihologija RT Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje sukobima Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje sukobima Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena psihologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena psihologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena psihologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena psihologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena psihologija [SE izv.] Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena psihologija_FT_red Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstveno ponašanje i zdravstvena komunikacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet