Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Melita
Prezime
Rukavina

Naziv kolegija
(2023./2024.) Inkluzivni dizajn i ergonomija u radnoj terapiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Istraživanja u fizioterapiji [FT spec.] Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Istraživanje u sestrinstvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Istraživanje u sestrinstvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacije u zdravstvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacijske vještine Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacijske vještine Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacijske vještine Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacijske vještine [FT izv.] Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metode istraživanja u fizioterapiji - PAKRAC Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metode istraživanja u fizioterapiji [FT izv.] Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metode odgoja i obrazovanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metode podučavanja bolesnika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metode podučavanja bolesnika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metode podučavanja bolesnika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metode podučavanja bolesnika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metode podučavanja bolesnika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metode podučavanja bolesnika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metode prikupljanja i analize podataka [SI spec.] Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metode znanstvenog rada Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Odabrane teme iz psihologije_2022 Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Osnove istraživanja i statistike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Osnove zdravstvene statistike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Osnove zdravstvene statistike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Poslovna komunikacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Psihologija cjeloživotnog vijeka - izvanredni studij Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Psihologija rada i ergonomija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Psihoonkologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Psihoonkologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje stresom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje stresom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje stresom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje stresom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje stresom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje stresom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje stresom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje stresom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje stresom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje stresom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje stresom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena njega zasnovana na dokazima Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena psihologija [SE izv.] Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstveno ponašanje i zdravstvena komunikacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Znanstveno istraživački rad u sestrinstvu - Evidence based care Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet