Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Upravljanje stresom

Vrsta studija
Stručni diplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Polaznici će učiti što je to stres, razliku između stresa i distresa, mehanizme i procese kojima se stres odvija, o vrstama stresora i stresnih reakcija, o odnosu ličnosti i stresa, o utjecaju stresa na zdravlje i ponašanje. Pored općih znanja iz medicine stresa, poseban naglasak bit će na odnosu stres i posao, te stres i upravljanje (rukovođenje), kao i na mjerama uspješnijeg svladavanja stresa i zaštitu od distresa. Posebno će biti obrađene teme mobbinga i sindroma sagorjelosti na poslu (?burn out? sindrom). Studenti će se upoznati s tehnikama relaksacije (autogeni trening, mišićna relaksacija, disanje, itd.), te kognitivno-emocionalno-bihejvioralnim tehnikama uključujući neurolingvističko.programiranje i autohipnozu.