Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Zrinka
Prezime
Pukljak-Iričanin

Naziv kolegija
(2023./2024.) Ekološka psihologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacije u zdravstvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacijske vještine Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacijske vještine Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacijske vještine Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacijske vještine [FT izv.] Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacijske vještine [SE izv.] Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacijske vještine MLD izvanredni 2023 Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacijske vještine RG Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacijske vještine_radna terapija 2023 Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Odabrane teme iz psihologije_2022 Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Pozitivna psihologija_22-23 Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Razvojna psihologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje stresom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje stresom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje stresom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje stresom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje stresom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje stresom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje stresom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje stresom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje stresom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje stresom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena psihologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena psihologija - RG2g Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena psihologija [FT izv.] Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena psihologija sestrinstvo redovni Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena psihologija_FT_red Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstveno ponašanje i zdravstvena komunikacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet