Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Vladimir
Prezime
Karabalić

Naziv kolegija
(2023./2024.) FONETIKA I FONOLOGIJA NJEMAČKOG JEZIKA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) GIP-PROJEKT OSIJEK-GIEßEN Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) KONTRASTIVNA ANALIZA SINTAKTIČKIH STRUKTURA NJEMAČKOG I HRVATSKOG JEZIKA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) PRAGMATIČKI ASPEKTI PREVOĐENJA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pragmatika Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Prevoditeljska praksa Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) PREVOĐENJE KNJIŽEVNIH TEKSTOVA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) PREVOĐENJE KNJIŽEVNIH TEKSTOVA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) PREVOĐENJE TEKSTOVA IZ MARKETINGA I MENADŽMENTA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) SINTAKSA SLOŽENE REČENICE SUVREMENOG NJEMAČKOG JEZIKA (jednopredmetni studij) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) STRUČNI JEZICI Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) STRUČNI JEZICI Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) TEMELJNI ASPEKTI PROFESIONALNOG PREVOĐENJA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) TEMELJNI ASPEKTI PROFESIONALNOG PREVOĐENJA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) UVOD U SINTAKSU SUVREMENOG NJEMAČKOG JEZIK Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) UVOD U SINTAKSU SUVREMENOG NJEMAČKOG JEZIKA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet