Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Vesna
Prezime
Turuk

Naziv kolegija
(2023./2024.) Kliničke vježbe Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Kliničke vježbe Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Kliničke vježbe Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Kliničke vježbe I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Kliničke vježbe I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Kliničke vježbe zdravstvene njege II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Kliničke vježbe zdravstvene njege II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Postupci enteralne i parenteralne prehrane bolesnika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Postupci enteralne i parenteralne prehrane bolesnika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena njega djeteta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena njega djeteta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena njega majke i novorođenčeta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena njega majke i novorođenčeta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet