Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Kliničke vježbe

Vrsta studija
Stručni diplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Vesna Turuk
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Provođenje praktičnog dijela nastave na kliničkim kirurškim, neurološkim i internističkim odjelima. Procjena stanja bolesnika, specifičnosti prikupljanja podataka ovisno o stanju bolesnika i potrebama, provođenje zdravstvene njege zasnovane na dokazima, upravljanje kvalitetom zdravstvene njege, i vođenje dokumentacije. Kirurški odjeli: Priprema bolesnika za operativni zahvat, praćenje bolesnika sofisticiranim medicinskim tehnološkim pomagalima ( EKG, centralni venski tlak, pulmonalni arterijski tlak i sl.), procjena izračun i praćenje nutritivnog statusa, praćenje laboratorijskih parametara. Specifičnosti njege kirurškog bolesnika na kontroliranoj umjetnoj ventilaciji. Praćenje i utvrđivanje potreba u poslijeoperacijskom vremenu. Internistički odjel: Procjena stanja bolesnika usmjerena na osnovu patofizioloških poremećaja kardiovaskularnih bolesnika, bolesnika sa imunološkim poremećajima, bolesnika sa poremećajima hematopoetskog i limfatičkog sustava, endokrinološkog sustava, bolsnika sa infektivnim bolestima, te bolesnika sa poremećajima ventilacije i oksigenacije. Specifičnosti zdravstvene njege internističkih bolesnika. Neurološki odjel: Specifičnosti zdravstvene njege kod neuroloških bolesnika i sindroma uz analitičko i kritičko mišljenje.