Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Mario
Prezime
Šporčić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Inovacije i poduzetništvo Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Inovacije u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Inovacije u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Korporativna kultura Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Menadžment i poduzetništvo u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Menadžment i poduzetništvo u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Menadžment u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Organizacija proizvodnje u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Organizacija proizvodnje u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Organizacijska kultura Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Organizacijska kultura Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Organizacijska kultura Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Organizacijsko ponašanje u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Osnove organizacije u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Osnove organizacije u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Poslovna etika Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Referada Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Sigurnost i organizacija rada u urbanim i zaštićenim šumama Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Sigurnost pri šumskom radu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Sigurnost pri šumskom radu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Upravljanje i nadzor u zaštićenim područjima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Upravljanje i nadzor u zaštićenim područjima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Zbornica Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije