Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Operacijska istraživanja

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
6

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Cilj kolegija
Upoznavanje studenata s kvantitativnim metodama korištenih pri donošenju poslovnih odluka te pri analizi
algoritama

Ishodi učenja
1. Usvojiti elemente linearnog programiranja, postavljanje problema
2. Korištenje linearnog programiranja u raznim problemima
3. usvojiti elemente ciljnog i cjelobrojnog programiranja
4. usvojiti elemente algoritma na mrežama
5. usvojiti elemente nelinearne optimizacije
Sadržaj kolegija

1. Modeliranje
2. Osnove linearnog programiranja
3. Metode rješavanja -­ grafičko rješavanje,
4. Simplex metoda
5. Dualni program pridružen danom linearnom programu
6. Analiza osjetljivosti
7. Primjene: transportni problem
8. Problem pridruživanja
9. Primjene u financijama, marketingu, analizi efikasnosti korištenjem računalnih programa
10. Ciljno programiranje
11. Cjelobrojno programiranje i primjene
12. Višekriterijsko programiranje
13. Algoritmi na mrežama
14. Nelinearna optimizacija funkcije jedne i više varijabli