Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Katarina
Prezime
Kostelić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Analiza društvenih mreža Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Informatika Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja 1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja 2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Kvantitativne metode u sestrinstvu Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Medicinski fakultet u Puli
(2023./2024.) Matematika za ekonomiste Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Operacijska istraživanja Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(2023./2024.) Operacijska istraživanja Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za tehničke studije
(2023./2024.) Operacijska istraživanja Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike u Puli
(2023./2024.) Operacijski menadžment Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Poslovna analitika Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Praktikum Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Statistika Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Statistika u ekonomiji Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"