Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja 2

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
6

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Cilj kolegija:
Ovladavanje i primjena osnovnih pojmova i kvantitativnih metoda pri donošenju odluka u području poslovne ekonomije u situacijama nepotpune informacije i/ ili neizvijesnosti.

Ishodi učenja:
1. Usvojiti elemente donošenja odluka uz neizvijesnost pri analizi problema odlučivanja u poslovnoj ekonomiji.
2. Odabrati, objasniti i primijeniti odgovarajuće kvantitativne metode poslovnog odlučivanja.
3. Opisati i interpretirati proces, principe modeliranja te međuzavisnost ulaznih i izlaznih podataka uz primjenu odgovarajućih statističkih metoda.
4. Samostalno modelirati probleme iz područja poslovne ekonomije primjenom odgovarajućih kvantitativnih metoda poslovnog odlučivanja.
5. Analizirati te kvantitativno argumentirati alternativne ishode pojedinih odluka u danom kontekstu.

Sadržaj kolegija:
1. Donošenje odluka uz neizvijesnost i utjecajni čimbenici na odlučivanje
2. Vjerojatnost i primjena inferencijalne statistike u poslovnom odlučivanju
3. Analiza odluka
4. Analiza osjetljivosti, analiza rizika
5. Teorija igara
6. Raspored projekata (pert/cpm)
7. Modeli čekanja
8. Markovljevi procesi
9. Monte Carlo simulacija
10. Multivarijantna analiza
11. Primjene u poslovnoj ekonomiji korištenjem računalnih programa.