Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja 1

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
6

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Cilj kolegija je ovladavanje i primjena osnovnih pojmova i kvantitativnih metoda pri donošenju odluka u području poslovne ekonomije.

Ishodi učenja:
1. Usvojiti elemente linearnog programiranja, postavljanje problema te korištenje linearnog programiranja u analizi raznih problema.
2. Utvrditi elemente ciljnog i cjelobrojnog programiranja.
3. Odabrati, objasniti i primijeniti odgovarajuće kvantitativne metode poslovnog odlučivanja.
4. Samostalno modelirati probleme iz područja poslovne ekonomije primjenom matematičkih metoda.
5. Analizirati i kvantitativno argumentirati alternativne ishode pojedinih odluka u datom kontekstu.

Sadržaj kolegija:
Osnovni elementi poslovnog odlučivanja
2. Uvod u matematičko programiranje
3. Modeliranje i osnove linearnog programiranja
4. Metode rješavanja - grafičko rješavanje,
5. Simplex metoda
6. Dualni program pridružen danom linearnom programu
7. Analiza osjetljivosti
8. Primjene: transportni problem (najkraći put, maksimalni tok)
9. Problem pridruživanja
10. Primjene u financijama, marketingu, analizi efikasnosti
korištenjem računalnih programa
11. Ciljno programiranje
12. Cjelobrojno programiranje i primjene
13. Višekriterijsko programiranje