Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
6

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Cilj kolegija:
Upoznavanje studenata s kvantitativnim metodama u procesu donošenja poslovnih odluka.

Ishodi učenja:
1.Usvojiti elemente linearnog programiranja, postavljanje problema te korištenje linearnog programiranja u analizi raznih problema.
2.Utvrditi elemente ciljnog i cjelobrojnog programiranja.
3.Objasniti i primjeniti statističke metode poslovnog odlučivanja.
4.Analizirati i kvantitativno argumentirati alternativne ishode pojedinih odluka.

Sadržaj kolegija:
1. Uvod u matematičko programiranje
2. Modeliranje i osnove linearnog programiranja
3. Metode rješavanja -grafičko rješavanje
4. Simplex metoda
5. Dualni program pridružen danom linearnom programu
6. Analiza osjetljivosti
7. Primjene: transportni problem
8. Problem pridruživanja
9. Primjene u financijama, marketingu, analizi efikasnosti korištenjemračunalnih programa
10. Ciljno programiranje
11. Cjelobrojno programiranje i primjene; Višekriterijsko programiranje
12. Analiza odluka
13. Teorija igara