Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Anna
Prezime
Rinaldin

Naziv kolegija
(2019./2020.) Filologija i kritika Dantea Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Fonetika i fonologija talijanskog jezika Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Jezici struka (talijanski) Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Jezične vježbe 1 Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Jezične vježbe 2 Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Konverzacijske vježbe 1 Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Morfologija suvremenoga talijanskog jezika Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Opća lingvistika Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Opća lingvistika (talijanski) Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Sintaksa suvremenoga talijanskog jezika Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Talijanski jezik 1 Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Talijanski jezik 2 Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Talijanski jezik 3 Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Talijanski jezik 4 Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Talijanski jezik 5 Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Talijanski jezik 6 Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Talijanski standardni jezik u XX. stoljeću Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) 1 Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) 2 Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet