Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tomislav
Prezime
Kovač

Naziv kolegija
(2023./2024.) Crkva i kultura dijaloga Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Dijalog kršćana, židova i muslimana u suvremenoj Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Duhovnost kao mjesto ekumene među kršćanima i dijaloga među religijama Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Islamska religija i misao Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Kršćanstvo i religije Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Kršćanstvo i religije Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Kršćanstvo i religije Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Lectio theologica Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Međureligijski dijalog Hrvatsko katoličko sveučilište
(2023./2024.) Međureligijski dijalog Hrvatsko katoličko sveučilište
(2023./2024.) Međureligijski dijalog Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Međureligijski i međukulturalni dijalog Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Misijsko poslanje Crkve od koncilskog dekreta Ad gentes do danas Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Misiologija Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Religijski fundamentalizmi i suvremene ideologije Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Temelji kršćanske vjere Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Teologija religija u svjetlu (post)koncilskih dokumenata Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Uvod u filozofiju i teologiju Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Zajedničko i specifično u religijama Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Zbornica Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet