Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Nika
Prezime
Bačić Selanec

Naziv kolegija
(2022./2023.) Američki pravni realizam kao teorijski okvir pravnog istraživanja Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2022./2023.) Constitutional Law of the European Union Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
(2022./2023.) EU Constitutional Law Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2022./2023.) EU Internal Market Law (Jean Monnet module) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2022./2023.) EU Migration and Asylum Law Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2022./2023.) European Public Law - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2022./2023.) Europsko javno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2022./2023.) Europsko javno pravo - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2022./2023.) Europsko pravo ravnopravnosti spolova i nediskriminacije Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2022./2023.) Europsko pravo tržišnog natjecanja Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2022./2023.) Fundamental Rights in the European Union Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2022./2023.) Institucije i pravni sustav EU Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2022./2023.) Jurisdiction and Role of the European Court of Justice Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2022./2023.) Metodologija prava Europske unije Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2022./2023.) Pravo Europske unije (izvanredni studenti) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2022./2023.) Pravo Europske unije (redovni studenti) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2022./2023.) Pravo unutarnjeg tržišta EU Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2022./2023.) Sudovi EU Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet