Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Maja
Prezime
Miškulin

Naziv kolegija
(2020./2021.) Epidemiologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2020./2021.) Javno zdravstvo s osnovama zakonske regulative Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2020./2021.) Klinička epidemiologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2020./2021.) Klinička mikrobiologija i epidemiologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2020./2021.) Odabrana poglavlja iz prehrambene epidemiologije Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Prehrambena epidemiologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2020./2021.) Prehrambena epidemiologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Socijalna medicina Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2020./2021.) Sociologija medicine Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2020./2021.) Uvod u medicinu Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2020./2021.) Zdravlje u zajednici Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2020./2021.) Zdravstvena ekologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2020./2021.) Zdravstvena ekologija i higijena radne sredine Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2020./2021.) Životne navike i zdravlje Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet