Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Maja
Prezime
Miškulin

Naziv kolegija
(2023./2024.) Epidemiologie Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Epidemiologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Ernährungsepidemiologie Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Hygiene mit medizinischer Ökologie Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Integrativna medicina Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Javno zdravstvo s osnovama zakonske regulative Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Klinička epidemiologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Klinička mikrobiologija i epidemiologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Medicina rada Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Okoliš i zdravlje Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Okolišni čimbenici i zdravlje populacije Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Opće kompetencije liječnika specijalista Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Prehrambena epidemiologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Socijalna medicina Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Sociologija medicine Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Škola i zdravlje Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Teorije i koncepti promocije zdravlja Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Uvod u medicinu Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Zdravlje u zajednici Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena ekologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena ekologija i higijena radne sredine Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet