Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Daniel
Prezime
Bok

Naziv kolegija
(2020./2021.) Analiza kondicijske pripreme sportaša I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Analiza kondicijske pripreme sportaša II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Karate Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza karatea Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza u kondicijskoj pripremi sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika i programiranje kondicijskog treninga posebnih populacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika i programiranje treninga brzine i agilnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika i programiranje treninga izdržljivosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika i programiranje treninga koordinacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika i programiranje treninga snage Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika kondicijske pripreme II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Mjerenje i vrednovanje funkcionalnih sposobnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u karateu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Osnovne kineziološke transformacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Osnovne kineziološke transformacije II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjena istraživanja u karateu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjena istraživanja u kondicijskoj pripremi sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjeni i razvojni programi karatea Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje transformacijskih procesa u karateu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Specifičnosti rada s djecom u karateu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Sportska dijagnostika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Teorija treninga Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet