Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tomislav
Prezime
Lazić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Antropološka analiza u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Antropološka analiza u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza streljaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza streljaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza streljaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u streljaštvu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u streljaštvu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u streljaštvu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u streljaštvu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u streljaštvu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u streljaštvu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Povijest, pravila i organizacija streljaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Povijest, pravila i organizacija streljaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjena istraživanja u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjeni i razvojni programi streljaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje transformacijskih procesa u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Specifičnosti rada s djecom u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Streljaštvo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Streljaštvo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Streljaštvo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet