Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ljiljana
Prezime
Korona

Naziv kolegija
(2019./2020.) ELEKTRONIČKO POSLOVANJE Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2019./2020.) ICT U TURIZMU Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2019./2020.) INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE I MEDIJI Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2019./2020.) INFORMACIJSKI SUSTAVI Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2019./2020.) ISTRAŽIVANJA U TURIZMU Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2019./2020.) MATEMATIKA Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Zadru - Izvanredni jednopredmetni preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija
(2019./2020.) MATEMATIKA Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
(2019./2020.) OSNOVE INFORMATIKE Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2019./2020.) OSNOVE MATEMATIKE Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2019./2020.) Osnove programiranja Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Zadru - Izvanredni jednopredmetni preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija
(2019./2020.) OSNOVE STATISTIKE Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2019./2020.) PRIMIJENJENA MATEMATIKA ZA PODUZETNIKE Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2019./2020.) Primjena vjerojatnosti i statistike u IT Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Zadru - Izvanredni jednopredmetni preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija