Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Valentina
Prezime
Novosel

Naziv kolegija
(2019./2020.) Kineziološka rekreacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika kineziološke rekreacije u slobodno vrijeme I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika kineziološke rekreacije u turizmu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika sportske rekreacije u slobodno vrijeme I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika sportske rekreacije u slobodno vrijeme II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika sportske rekreacije u turizmu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika sportske rekreacije u turizmu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sportska rekreacija I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sportska rekreacija II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sportsko-rekreacijski programi u prirodi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sportsko-rekreacijski programi u prirodi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sportsko-rekreacijski programi u prirodi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Wellness Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Wellness Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Wellness Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Wellness Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet