Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tonči
Prezime
Drlje

Naziv kolegija
(2018./2019.) Ekonomika međunarodnog hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Ekonomika međunarodnog hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Ekonomika međunarodnog hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Ekonomika ugostiteljstva Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Ekonomika u ugostiteljstvu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Kuhinje svijeta i eno-gastronomski trendovi Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Kuhinjski menadžment Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Kuhinjski menadžment (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Kulinarstvo u hotelijerstvu i ugostiteljstvu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Kulinarstvo u hotelijerstvu i ugostiteljstvu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Kulinarstvo u hotelijerstvu i ugostiteljstvu (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Međunarodni marketing u turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Međunarodni marketing u turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Međunarodni marketing u turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Međunarodni marketing u turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Međunarodni marketing u turizmu ZG Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Međunarodni menadžment gastronomije i tehnologije hrane i pića Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Međunarodni menadžment gastronomije i tehnologije hrane i pića (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Menadžment odjela hrane i pića Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Menadžment selektivnih oblika turizma Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Menadžment selektivnih oblika turizma Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Menadžment selektivnih oblika turizma Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Menadžment selektivnih oblika turizma Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Menadžment selektivnih oblika turizma ZG Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Nutricionizam Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poduzetništvo u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poduzetništvo u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poduzetništvo u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poduzetništvo u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poduzetništvo (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovna matematika (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovna matematika (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovna matematika (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovna matematika (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovna matematika (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovna matematika (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovna matematika (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovna matematika (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik II (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik II (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik II (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik II (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik IV (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik IV (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik IV (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik IV (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik IV (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Radionica u praktikumu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Radionica u praktikumu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Radionica u praktikumu (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Restoraterstvo i suvremene tehnike posluživanja Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Restoraterstvo i suvremene tehnike posluživanja Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Restoraterstvo i suvremene tehnike posluživanja (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sigurnost i sanitarna ispravnost hrane i pića Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Slastičarstvo i pekarstvo Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sommelier Course Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sommelierstvo Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sommelierstvo (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Stručna praksa II (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) STRUČNA PRAKSA II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Stručna praksa I (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) STRUČNA PRAKSA I (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sustav kvalitete Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Turistička geografija Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Turistička geografija Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Turistička geografija Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Turistička geografija Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Turistička geografija Zg Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u francuski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u francuski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u francuski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u francuski jezik II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u njemački jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u talijanski II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u talijanski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u talijanski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u talijanski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u talijanski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u talijanski jezik II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u talijanski jezik II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn