Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Nada
Prezime
Gosić

Naziv kolegija
(2020./2021.) Bioetika Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Bioetika i kultura dijaloga Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Bioetika i kultura dijaloga Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Bioetika i kultura dijaloga u medicini Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Bioetika i kultura dijaloga u medicini Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Etika fizeoterapeuta u teoriji i praksi Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Etika sestrinstva u teoriji i praksi Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Etika sestrinstva u teoriji i praksi Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Etika zdravstvene skrbi Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Etika zdravstvene skrbi Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Etika zdravstvene skrbi Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Medicinska etika Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Medicinska sociologija Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) O zdravlju drugačije Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Profesionalni identitet u sestrinstvu Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Uvod u medicinu i povijest medicine Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Uvod u znanstveni rad Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Zdravstvena i socijalna politika Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet