Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marin
Prezime
Nerlović

Naziv kolegija
(2018./2019.) Business intelligence Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Erasmus Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Istraživanje tržišta u sportskom menadžmentu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Izabrane teme iz kineziologije Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Kineziološka rekreacija Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Kineziološka rekreacija Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Krizni menadžment Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Marketing menadžment u sportu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Menadžment sportskih objekata i manifestacija Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Osnove kineziologije Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Osnove kineziologije Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Osnove kineziologije (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Osnove kineziologije (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Osnove kineziologije (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Physical Education III Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Povijest sporta (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Povijest sporta (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sociopsihološki aspekti velikih sportskih natjecanja Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sponzorstvo u sportu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sportska industrija i tržišta Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sportsko pravo Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Stručna praksa I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Stručna praksa I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Stručna praksa II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Stručna praksa II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Stručna praksa III Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sustav kvalitete Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Teorija sportskog treninga Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Teorija sportskog treninga Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Tjelesna i zdravstevna kultura I (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Tjelesna i zdravstvena kultura I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Tjelesna i zdravstvena kultura I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Tjelesna i zdravstvena kultura II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Tjelesna i zdravstvena kultura II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Tjelesna i zdravstvena kultura III Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Tjelesna i zdravstvena kultura III Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Tjelesna i zdravstvena kultura III Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Tjelesna i zdravstvena kultura II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Tjelesna i zdravstvena kultura I (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Tjelesna i zdravstvena kultura IV Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Tjelesna i zdravstvena kultura IV Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Tjelesna i zdravstvena kultura IV Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Tjelesna i zdravstvena kultura I (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn