Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tomislav
Prezime
Rupčić

Naziv kolegija
(2022./2023.) Antropološka analiza u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Antropološka analiza u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza košarke Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza košarke Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kontrola treniranosti u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Košarka Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Košarka Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika treninga u košarci I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika treninga u košarci II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u košarci I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u košarci II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u košarci III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Mini košarka Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Primijenjena istraživanja u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Primijenjeni i razvojni programi košarke Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje transformacijskih procesa u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje treninga u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje treninga u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Specifičnosti rada s djecom u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u košarci I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u košarci I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u košarci II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u košarci II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u košarci III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u košarci IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet