Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Damir
Prezime
Knjaz

Naziv kolegija
(2019./2020.) Antropološka analiza u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Antropološka analiza u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Istraživanja sporta i sportskih aktivnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Istraživanje transformacijskih procesa u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza košarke Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza košarke Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Košarka Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Košarka Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Košarka Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Košarka Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga u košarci I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga u košarci II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u košarci I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u košarci II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u košarci III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Mini košarka Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Povijest, pravila i organizacija košarke Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjena istraživanja u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjeni i razvojni programi košarke Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje transformacijskih procesa u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Specifičnosti rada s djecom u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u košarci I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u košarci I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u košarci II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u košarci II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u košarci III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u košarci III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u košarci IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet