Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marko
Prezime
Dunđer

Naziv kolegija
(2020./2021.) Izrada diplomskog rada Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Kontrola kvalitete i zaštite na radu Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Mehanizacija, automatizacija i robotizacija u zavarivanju Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet
(2020./2021.) Montaža proizvoda Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet
(2020./2021.) Nove proizvodne tehnologije Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet
(2020./2021.) Optimiranje parametara tehnološkog procesa Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet
(2020./2021.) Pouzdanost sustava Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet
(2020./2021.) Praktikum strojne obrade materijala Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Proizvodni postupci III Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet
(2020./2021.) Projektiranje tehnoloških procesa Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Projektiranje tehnoloških procesa Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Projektiranje tehnoloških procesa Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Strojarska tehnologija 1 Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Strojarska tehnologija 2 Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Tehnički sustavi Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Zavarivanje Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet
(2020./2021.) Završni rad Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji