Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Romea
Prezime
Manojlović Toman

Naziv kolegija
(2019./2020.) Državna uprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Državna uprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Etika javne službe Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) E-uprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) E-uprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) European Administrative Space Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Europski upravni prostor i nacionalna uprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Europski upravni prostor i nacionalna uprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Lokalna samouprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Nauka o javnoj upravi I. Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Nauka o javnoj upravi II. Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Odnosi uprave s građanima Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Organizacija javne uprave u Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Organizacija uprave i socijalnih službi Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Organizacija uprave i socijalnih službi - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Reforming Public Administration in the European Context Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Suvremene upravne doktrine Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Upravljanje ljudskim potencijalima s osnovama službeničkog prava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Upravna znanost Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Upravna znanost - seminar (doc. Manojlović Toman) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet