Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Denis
Prezime
Vokić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje metala D/I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje metala D/II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje metala D/III Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje metala D/IV Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje metala I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje metala II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje metala III Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje metala IV Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Metodologija konzervatorsko-restauratorskog rada Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Povijest i etika konzervacije i restauracije baštine Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Preventivno konzerviranje I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Preventivno konzerviranje II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Tehnologija čišćenja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Tehnologija lakova i ljepila Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Uvod u specijalistička usmjerenja - metal Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju