Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Željko
Prezime
Hraski

Naziv kolegija
(2020./2021.) Akrobatika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Akrobatika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Antropološka analiza u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Antropološka analiza u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Biomehanika lokomocije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza sportske gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza sportske gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kontrola treniranosti u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kontrola treniranosti u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika treninga u sportskoj gimnastici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika treninga u sportskoj gimnastici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u sportskoj gimnastici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u sportskoj gimnastici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u sportskoj gimnastici III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Modeliranje i vrednovanje tehničke pripreme u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Povijest, pravila i organizacija sportske gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjena istraživanja u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjeni i razvojni programi sportske gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje transformacijskih procesa u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje treninga u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje treninga u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Specifičnosti rada s djecom u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Sportska gimnastika II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Sportski programi za djecu predškolske dobi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Sportski programi za djecu predškolske dobi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet