Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Željko
Prezime
Hraski

Naziv kolegija
(2021./2022.) Akrobatika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Akrobatika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Antropološka analiza u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Antropološka analiza u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Biomehanika lokomocije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Kineziološka analiza sportske gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Kineziološka analiza sportske gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Kineziološka analiza u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Kontrola treniranosti u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Kontrola treniranosti u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika treninga u sportskoj gimnastici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika treninga u sportskoj gimnastici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika u sportskoj gimnastici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika u sportskoj gimnastici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika u sportskoj gimnastici III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Modeliranje i vrednovanje tehničke pripreme u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Povijest, pravila i organizacija sportske gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Primijenjena istraživanja u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Primijenjeni i razvojni programi sportske gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Programiranje transformacijskih procesa u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Programiranje treninga u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Programiranje treninga u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Specifičnosti rada s djecom u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Sportska gimnastika II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Sportski programi za djecu predškolske dobi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Sportski programi za djecu predškolske dobi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Sportski programi za djecu predškolske dobi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet