Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Mario
Prezime
Kasović

Naziv kolegija
(2018./2019.) Biomechanics Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Biomehanička analiza Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Biomehanička dijagnostika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Biomehanička dijagnostika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Biomehanika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Biomehanika lokomocije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Biomehanika sporta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Biomehanika sporta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Gerontokineziologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Neuromuskularna biomehanička dijagnostika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Nordijsko hodanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Odabrana poglavlja iz biomehanike i motoričke kontrole Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Skijanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sportska dijagnostika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Triatlon Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Triatlon Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Triatlon Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Triatlon Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Triatlon Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet