Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Mario
Prezime
Kasović

Naziv kolegija
(2022./2023.) Antropološka analiza u biciklizmu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Antropološka analiza u triatlonu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Biomehanička analiza Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Biomehanička dijagnostika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Biomehanika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Biomehanika lokomocije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Biomehanika sporta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Gerontokineziologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza biciklizma Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza triatlona Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kontrola treniranosti u biciklizmu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kontrola treniranosti u triatlonu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u biciklizmu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u biciklizmu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u biciklizmu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u triatlonu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u triatlonu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u triatlonu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Mjerni instrumenti u eksperimentalnoj kineziologiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Neuromuskularna biomehanička dijagnostika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Odabrana poglavlja iz biomehanike i motoričke kontrole Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Povijest, pravila i organizacija biciklizma Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Povijest, pravila i organizacija triatlona Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje treninga u biciklizmu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje treninga u triatlonu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u biciklizmu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u biciklizmu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u biciklizmu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u triatlonu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u triatlonu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u triatlonu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Triatlon Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Triatlon Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet