Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Mario
Prezime
Baić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Antropološka analiza u biljaru Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Antropološka analiza u hrvanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Antropološka analiza u hrvanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Hrvanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Hrvanje slobodnim i grappling načinom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Hrvanje slobodnim i grappling načinom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza biljara Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza hrvanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza hrvanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza u hrvanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u biljaru Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u hrvanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u hrvanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga u hrvanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga u hrvanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u biljaru I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u biljaru II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u biljaru III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u hrvanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u hrvanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u hrvanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u hrvanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u hrvanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Povijest, pravila i organizacija biljara Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Povijest, pravila i organizacija hrvanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjena istraživanja u hrvanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjena kineziologija i pravo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjeni i razvojni programi hrvanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje transformacijskih procesa u hrvanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u biljaru Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u hrvanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u hrvanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Specifičnosti rada s djecom u hrvanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sport i pravo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sport i pravo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sport i pravo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u biljaru I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u biljaru II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u biljaru III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u hrvanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u hrvanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u hrvanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u hrvanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u hrvanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u hrvanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u hrvanju IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet