Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Mario
Prezime
Baić

Naziv kolegija
(2022./2023.) Antropološka analiza u biljaru Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Antropološka analiza u hrvanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Antropološka analiza u hrvanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Hrvanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Hrvanje slobodnim i grappling načinom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza biljara Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza hrvanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza hrvanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza u hrvanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kontrola treniranosti u biljaru Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kontrola treniranosti u hrvanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kontrola treniranosti u hrvanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika treninga u hrvanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika treninga u hrvanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u biljaru I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u biljaru II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u biljaru III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u hrvanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u hrvanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u hrvanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u hrvanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u hrvanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Povijest, pravila i organizacija biljara Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Povijest, pravila i organizacija hrvanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Primijenjena istraživanja u hrvanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Primijenjeni i razvojni programi hrvanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje transformacijskih procesa u hrvanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje treninga u biljaru Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje treninga u hrvanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje treninga u hrvanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Specifičnosti rada s djecom u hrvanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Sport i pravo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u biljaru I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u biljaru II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u biljaru III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u hrvanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u hrvanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u hrvanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u hrvanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u hrvanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u hrvanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u hrvanju IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet